Cenník

Základné ceny bez DPH platné z Bratislavy pre MERCEDES BENZ E CLASS.

   Bratislava letisko – Bratislava mesto

   Bratislava – Viedeň Schwechat

   Bratislava – Viedeň

   Bratislava – Budapešť

   Bratislava – Praha

 

Domov